Het landelijk dekkende netwerk van VertrouwensPersonen

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Wees voorbereid op de ARBO wetswijziging

Reserveer een externe VertrouwensPersoon!

Laatste nieuws

Welkom bij VertrouwensPersoonlijk.nl

BREAKING! VertrouwensPersoonlijk.nl verwelkomd de tiende VertrouwensPersoon. De claim Landelijk dekkend is steeds meer een feit!

VertrouwensPersoonlijk.nl, kantoor voor vertrouwenspersonen. Rust voor uw medewerkers, vertrouwen voor u!
Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving, en iedere werkgever heeft recht op integere ondersteuning.
De vertrouwenspersonen van VertrouwensPersoonlijk.nl zijn lid van de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) en officieel gecertificeerd. Onze vertrouwenspersonen gaan op de meest integere wijze om met de belangen van uw werknemers en van u.

Waarom een VertrouwensPersoon van VertrouwensPersoonlijk.nl?

 

  • Wij hebben direct een externe VertrouwensPersoon beschikbaar, waarmee u voldoet aan de gestelde eisen in de Arbowet.
  • Wij hebben gecertificeerde vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit voor u beschikbaar, geregistreerd bij de LVV en landelijk inzetbaar.
  • Adviseren en voorlichten
    De vertrouwenspersoon geeft voorlichting over de aanpak van ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken binnen uw organisatie en voorziet de directie ongevraagd van advies.
  • Van twee markten thuis
    Onze VertrouwensPersonen zijn zowel inzetbaar als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen alsook integriteit.